Chào mừng Quý vị đến với Alameda Alliance for Health

welcomeXem trang mạng của chúng tôi bằng tiếng Việt

Chúng tôi vui khi quý vị có mặt ở đây! Để giúp quý vị tìm những
gì mình cần, chúng tôi có cung cấp một khí cụ dịch thuật trên mỗi
trang. 

Ở góc trên bên trái của mỗi trang, bấm vào
tab màu xám tiếng Anh:
“Select a Language” để chọn bản tiếng Việt của
trang mạng đó. 

Nếu, vào bất cứ lúc nào, quý vị không thể tìm được
thông tin mình cần, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách dùng
mẫu liên lạc của chúng tôi và một đại diện nói tiếng Việtsẽ
liên lạc trở lại với quý vị.

Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe cho Quý vị và Gia đình Quý vị

Chào mừng quý vị đến với Alameda Alliance for Health, chương trình chăm sóc sức khỏe giá phải chăng cho các gia đình trong Quận Alameda.

Hội viên chương trình sức khoẻ của chúng tôi là láng giềng của chúng ta. Chúng tôi cũng có những quan tâm như quý vị, như có bác sĩ riêng và chăm sóc sức khỏe tốt. Alliance cam kết cung ứng cho quý vị sự chăm sóc phẩm chất tốt, dễ tiếp cận với sự tôn trọng quý vị.

Thông Báo về Thực Hành Quyền Riêng Tư

Mới dọn đến Quận Alameda?

Chúng tôi là chương trình sức khoẻ bất vụ lợi có cơ sở tại địa phương đã phục vụ Quận Alameda hơn 16 năm nay. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và lý do tại sao quý vị nên trở thành một hội viên Alliance.

Đang là một Hội viên?

Nhân viên ban Dịch vụ Hội viên của chúng tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe cho quý vị và gia đình quý vị. Xin xem dưới đây một số thông tin đáng chú ý nhất hoặc ghé khu vực Hội viên của chúng tôi.

Cần danh sách Tài nguyên Nhà Cung cấp?

Vào xem danh mục nhà cung cấp của chúng tôi trên mạng hoặc xem khu vực Nhà Cung Cấp của chúng tôi để tìm thông tin quý vị cần nhằm đáp ứng các nhu cầu của bệnh nhân quý vị.

Liên lạc với Chúng tôi

Nếu, vào bất cứ lúc nào, quý vị không thể tìm được thông tin mình cần, in vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách dùng mẫu liên lạc của chúng tôi và một đại diện nói tiếng Việt sẽ liên lạc trở lại với quý vị.

Điện thoại: (510) 747-4567
Fax: 1-855-891-7172
CRS cho người khiếm thính: 711 or 1-800-735-2929

Trụ sở Chính
1240 South Loop Road
Alameda, California 94502

Cơ sở Ed Roberts
3075 Adeline Street, Suite 160
Berkeley, CA 94703
510-747-6100